Liên hệ

Nếu bạn cần hỗ trợ ngay lập tức, vui lòng liên hệ trực tiếp với Trung tâm Liên hệ tại info@havanahotel.vn

Địa chỉ

38 Trần Phú, phường Lộc Thọ, thành phố Nha Trang, Việt Nam

Điện thoại

(0258) 388 9999

Email

info@havanahotel.vn

Liên hệ

Gửi mail

Hotline

Chat Zalo