LOCATION

38 Trần Phú, phường Lộc Thọ, thành phố Nha Trang

OPENING TIMES

Sáng: 6h00 - 9h30 | Trưa: 11h30 - 14h00 | Tối: 17h30 - 21h00

위치

38 Trần Phú, phường Lộc Thọ, thành phố Nha Trang

영업시간

Sáng: 6h00 - 9h30 | Trưa: 11h30 - 14h00 | Tối: 17h30 - 21h00

Gallery

지금부터 달콤한 파티를 시작해보세요

Nhà Hàng Spices
Nhà Hàng Spices
Nhà Hàng Spices
Nhà Hàng Spices

Gửi mail

Hotline

Chat Zalo