LOCATION

38 Trần Phú, phường Lộc Thọ, thành phố Nha Trang

OPENING TIMES

Sáng: 6h00 - 9h30 | Trưa: 11h30 - 14h00 | Tối: 17h30 - 21h00

Location

38 Trần Phú, phường Lộc Thọ, thành phố Nha Trang

Opening time

Sáng: 6h00 - 9h30 | Trưa: 11h30 - 14h00 | Tối: 17h30 - 21h00

Gallery

Start the sweet party from here

Nhà Hàng Spices
Nhà Hàng Spices
Nhà Hàng Spices
Nhà Hàng Spices

Gửi mail

Hotline

Chat Zalo