LOCATION

38 Trần Phú, P. Lộc Thọ, Tp. Nha Trang

OPENING TIMES

Trưa: 11h30 – 14h00 | Tối: 17h30 – 21h00

위치

38 Trần Phú, P. Lộc Thọ, Tp. Nha Trang

영업시간

Trưa: 11h30 – 14h00 | Tối: 17h30 – 21h00

Gallery

지금부터 달콤한 파티를 시작해보세요

Nhà Hàng Rose
Nhà Hàng Rose
Nhà Hàng Rose
Nhà Hàng Rose

Gửi mail

Hotline

Chat Zalo