LOCATION

38 Trần Phú, P. Lộc Thọ, Tp. Nha Trang

OPENING TIMES

Sáng: 06h00 – 09h30 | Tối: 17h30 – 21h00

위치

38 Trần Phú, P. Lộc Thọ, Tp. Nha Trang

영업시간

Sáng: 06h00 – 09h30 | Tối: 17h30 – 21h00

Gallery

지금부터 달콤한 파티를 시작해보세요

Nhà Hàng Artichoke
Nhà Hàng Artichoke
Nhà Hàng Artichoke
Nhà Hàng Artichoke

Gửi mail

Hotline

Chat Zalo