Bạn muốn đặt phòng cho bao nhiêu người?

Chọn ngày:

SL Phòng

Người lớn:12 tuổi trở lên
Trẻ em:Dưới 12 tuổi

Thông tin Booking

Havana Nha Trang Hotel

Khách

Đảm bảo giữ giá tốt cho kỳ nghỉ sắp tới của bạn

Khi bạn đặt phòng trực tiếp với Havana Nha Trang Hotel, bạn có thể chắc chắn rằng bạn đang nhận được mức giá công khai tốt nhất cho phòng bạn chọn và hủy MIỄN PHÍ đối với hầu hết tất cả các phòng!